visitor tracking ET Neven- Neli Tomova - Montessori_BG
Saturday,2:48 PM,19-01-2019
Welcome Guest | RSS

Montessori_BG

МЕТОДЪТ

     (Превод - всички права запазени)

Тъй като техниката на моя метод следва подтика на естественото физиологическо и психическо развитие на децата, може да бъде разделен на три части:

 • Моторно образование.

 • Сетивно образование.

 • Език.

Грижата за и управлението на самата среда представляват основното средство на моторното образование, докато сетивното образование и образованието за езика са помогнати от моите дидактически материали.

Дидактическият материал за образование на сетивата се състои от:

 • (a) Три комплекта с фигурки за вграждане.

 • (b) Три комплекта с фигурки със степенуван размер, състоящи се от:

  1. Розови кубчета.

  2. Кафяви призми.

  3. Летви: (a) боядисани в зелено; (b) боядисани според реда им в червено и синьо.

 • (c) Различни геометрични фигурки (призма, пирамида, сфера, цилиндър, конус, др.).

 • (d) Правоъгълни плоскости с груби и гладки повърхности.

 • (e) Набор от различни материали.

 • (f) Малки дървени плоскости с различна тежина.

 • (g) Две кутии, всяка съдържаща шестдесет и четири цветни плоскости. • (h) Шкаф с чекмеджета, съдържащ равнинни части за вграждане.

 • (i) Три поредици от карти, върху които са залепени хартиени геометрични форми.

 • (k) Набор от цилиндрични затворени кутии (звуци).

 • (l) Двойна поредица от музикални звънци, дървени дъски на които са нарисувани линиите, използвани в музиката, малки дървени дискове за нотите.

Дидактически материал за подготовката за Писане и Аритметика

 • (m) Два наклонени чина и различни железни елементи за вграждане.

 • (n) Карти, на които са залепени букви от фина шкурка.

 • (o) Две азбуки от цветен картон и с различна големина.

 • (p) Поредица от карти, върху които са залепени цифри от фина шкурка (1, 2, 3, и т.н..).

 • (q) Поредица от големи карти със същите цифри от гладка хартия за броене на числа над десет.

 • (r) Две кутии с малки пръчки за броене.

 • (s) Количество рисунки, принадлежащи специално на метода; и цветни моливи. • (t) Рамките за връзване, закопчаване, и т.н., които се използват за обучението за движението на ръката.

МОТОРНО ОБРАЗОВАНИЕ


Образованието на движенията е много сложно, тъй като то трябва да отговаря на всички координирани движения, които детето трябва да установи в своя физиологичен организъм. Дете, ако бъде оставено без надзор, е с нарушаване на реда на движенията му, а тези хаотични движения са специална характеристика на малкото дете. В действителност, то "никога не стои мирно" и "докосва всичко." Това е, което формира т. нар. детско "неподчинение" и "палавост."

Възрастният човек би се занимавал с него, като проверка на тези движения, с монотонно и безполезно повторение на "стой мирно." В интерес на истината в тези движения малкото същество търси самото упражнение, което ще организира и координира движенията, които са полезни за човека. Ние трябва следователно да се въздържаме от безполезен опит за привеждане на детето в състояние на неподвижност. Ние трябва да дадем "ред" на движенията му, водейки ги към тези действия, към които се стремят усилията му всъщност. Това е целта на мускулното образование на тази възраст. След като им се даде напътствие, движенията на детето са ръководени до определен край, така че то самото става тихо и доволно, и ще стане активен работник, пълно със спокойствие и радост същество. Това образование на движенията е един от основните фактори в оформянето на онзи външен вид на "дисциплината", която се среща в "Къщите на децата”. Аз вече съм говорила надълго и нашироко по този въпрос в други мои книги.

Мускулното образование е относно:

 • Основните движения от всекидневния живот (ходене, изправяне, седене, боравене с предмети).

 • Грижата за човека.

 • Стопанисване на домакинството.

 • Градинарство.

 • Ръчна работа.

 • Гимнастически упражнения.

 • Ритмични движения.


СЕТИВНО ОБРАЗОВАНИЕРамка за държане на геометрични елементи за вграждане

Тази рамка се използва за подготовката на първото представяне за равнинните геометрични фигури на детето.

Учителят може да избере по негова преценка определени форми измежду цялата поредица, с които той разполага.

Отначало е препоръчително да се покаже на детето само няколко фигури, които много се различават една от друга по форма. Следващата стъпка е да се представи по-голям брой на фигурите, а след това да  се представят последователно фигурите все по-близки по форма.

Първия път фигурите, които трябва да се подредят в рамката, ще бъдат, например, кръг и равностранен триъгълник или кръг, триъгълник и квадрат. Пространствата, които са останали, трябва да бъдат покрити с плоскостите обикновена дървесина. Постепенно рамката е напълно изпълнена с фигури; на първо място с много несходни фигури, като например: квадрат, много тесен правоъгълник, триъгълник, кръг, елипса и шестоъгълник, или с други фигури в комбинация.

След това предмет на учителя ще бъде да организира фигури, подобни една на друга в рамката, както например комплект от шест правоъгълника, шест триъгълника, шест кръга, вариращи по размер и т.н. Това упражнение наподобява това на цилиндрите. Елементите за вграждане се държат чрез бутоните и се взимат от местата им. Те след това се смесват на масата и детето е поканено да ги постави обратно на местата им. Тук контрол на грешката е също така в материала, тъй като фигурата не може да се добавя перфектно с изключение на случаите, когато е поставена на собствената си място. Следва поредица от "експерименти", "опити", които завършват с победа. Детето е стигнало до сравняване на различните форми; да осъзнае по един конкретен начин различията между тях, когато добави погрешно елемента за вграждане, той няма да отиде в отвора. По този начин то възпитава окото си за разпознаване на форми.

Новото движение на ръката, която детето трябва да координира, е от особено значение. Учат го да докосне очертанията на геометрични фигури с меките върхове на показалеца и средния пръст на дясната ръка, или и на лявата в случай че детето борави еднакво добре и с двете ръце. (Фиг. 24). Детето го карат да докосне контура не само на елемента за вграждане, но също и на съответния отвор; и само след като ги е докоснало, то връща елемента на мястото му.

Разпознаването на формата се оказва много по-лесно по този начин. Деца, които очевидно не разпознават идентичността на формата с просто око и които правят абсурдни опити да поставят най-различни фигури една в друга, разпознават формите след като докоснат очертанията и ги подреждат много бързо в правилните им места.

Ръката на детето по време на това упражнение на докосване на очертанията на геометричните фигури има ясна насока в обекта. Това е особено вярно, когато то докосва рамки, тъй като двата пръста трябва само да следват ръба на рамката, която действа като препятствие и е много ясна насока. Учителят трябва винаги да се намеси в началото, за да преподава правилно това движение, което ще има такова значение в бъдеще. Той трябва да покаже на детето как да се докосва, не само като той самият извърши движението бавно и отчетливо, но също така и чрез насочване на ръката на детето по време на първите му опити, така че то да е уверено при докосването на всички детайли - ъгли и страни. Когато ръката му се е научила да изпълнява тези движения с прецизност и точност, то ще бъде наистина готово да следва очертанията на геометричната фигура; и чрез много повторения на упражнението, то ще постигне координиране на движението необходимо за точното очертаване на формата.

Това упражнение може да се нарече косвена, но съвсем реална, подготовка за рисуване. Това със сигурност е подготовката на ръката за проследяване на затворена форма. Малката ръка, която докосва, чувства и знае как да следва определен контур се подготвя, без да знае, за писане. Децата правят специална добавка при докосването на очертанията на равнинните елементи с точност. Те самите измислиха упражнението за покриване на очите им, така че да разпознават формите само с докосване, изваждайки и поставяйки обратно елементите, без да ги виждат.

Съответстващи на всяка форма, възпроизведена при равнинните елементи, има три бели карти, квадратни по форма и с точно същия размер като дървените рамки с елементи. Тези карти се съхраняват в три специални картонени кутии, почти кубични по форма. (Fig. 25.)

На картите се повтарят в три поредици едни и същи геометрични форми като тези на равнинните елементи. Същите измерения на фигурите също са точно възпроизведени.

В първата поредица формите са попълнени, т.е., те се изрязват от синя хартия и залепват върху картата, а през втората поредица има само контур около половин сантиметър ширина, който се изрязва в една и съща синя хартия и залепва на картата, а в третата поредица обаче геометричните фигури вместо това са очертани само с черно мастило.

Чрез използване на тази втора част на материала, упражняването на окото е постепенно доведени до съвършенство в разпознаването на "равнинни форми." Всъщност вече го няма определения контрол за грешка в материала, както е при дървените елементи, но детето само с окото си трябва да съди за идентичността на формата, когато вместо да напасва дървени форми в съответните им отвори, то просто ги поставя върху картонена фигура.

Отново изтънчеността на силата на окото да разграничава се увеличава всеки път, когато детето преминава от една поредица от карти към следваща; и когато то е достигнало третата поредица, то може да види връзката между един дървени обект, който то държи в ръката си и рисунка на контур; с други думи, то може да свърже конкретната реалност с абстракция. Линията сега предполага много определено значение в очите му, а то свиква само да разпознава, да тълкува и да съди за форми, съдържащи се от обикновен контур.

Упражненията са разнообразни; самите деца ги измислят. Някои обичат да разпръсват фигури от геометричните елементи пред очите си, а след това взимайки една шепа карти и разбърквайки ги като карти за игра, ги раздават възможно най-бързо, избират фигурите, съответстващи на елементите. Тогава като тест по техен избор, те поставят дървените елементи върху формите на картите. В това упражнение те често обхващат цели маси, поставяйки дървените фигури отгоре и под всяка една по вертикална линия трите съответстващи форми на картонената поредица.

                                                                                                                      ЕЗИК И ЗНАНИЕ ЗА СВЕТА

Особеното значение на усета на слуха идва от факта, че то е сетивен орган, свързан с речта. Ето защо обучението на вниманието на детето да следва звуците и шумовете, които са продукт на околната среда, за да ги разпознават и да правят разлика между тях, цели да подготви вниманието му, за да се следи по-точно звуците на говорния език. Учителят трябва да бъде внимателен, да произнася ясно и пълно звуците на думата, когато говори на едно дете, въпреки че той може да говори с нисък глас, почти сякаш казва тайна. Детските песни също са добро средство за получаване на точното произношение. Учителят, когато го учи, произнася бавно, отделяйки съставните звуци на произнесената дума.

Но специална възможност за обучение по ясна и точна реч се появява, когато уроците са дадени в номенклатурата, отнасяща се до сетивните упражнения. Във всяко упражнение, когато детето е разпознало различията между качествата на предметите, учителят определя представата за това качество с една дума. Така, когато детето много пъти е строило и престроило кулата от розови кубчета, в удобен момент учителят отива до него и взимайки двете крайни кубчета - най-голямото и най-малкото, и показвайки ги на него, казва: "Това е голямо";" Това е малко."

Само двете думи, голямо и малко, се произнасят няколко пъти последователно със силно наблягане и с много ясно произношение "Това е голямо, голямо, голямо"; след което има миг пауза. Тогава учителят, за да види дали детето е разбрало, проверява със следните тестове: "Дай ми голямото. Дай ми малкото." Отново "Голямото.” "Сега малкото.”. "Дай ми голямото." После друга пауза. И накрая учителят, сочещ към обектите, на свой ред пита, "Какво е това?" Детето, ако то е научило, отговоря правилно, "Голямо," "Малко." Учителят след това насърчава детето да повтори думите винаги по-ясно и възможно най-точно. "Какво е това?" "Голямо." "Какво?" "Голямо." "Кажи ми хубаво, какво е това?" "Голямо."

Големи и малки обекти са тези, които се различават само по размер и не по форма; т.е. всичките три измерения се променят повече или по-малко пропорционално. Ние трябва да кажем, че къщата е "голяма", а хижата е "малка." Когато две снимки представят едни и същи обекти в различни размери, може да се каже, че едната е увеличение на другата.

Когато обаче само размерите, които се отнасят към сечението на обекта, се променят, а дължината си остава една и съща, обектите са съответно "дебели" и "тънки". Ние трябва да кажем за два случая на еднаква височина, но различно напречно сечение, че едното е "дебело", а другото е "тънко.” Учителят тогава изнася урока за кафявите призми, подобен на този с кубчетата в трите "периоди", които описах:

Период 1. Назоваване. "Това е дебело. Това е тънко.”

Период 2. Разпознаване. "Дай ми дебелото. Дай ми тънкото.”

Период 3. Произношението на Думата. "Какво е това?”

   СВОБОДА

Успехът на тези резултати е тясно свързан с деликатната намеса на този, който води децата в тяхното развитие. Необходимо е учителят да направлява детето, без да го оставя да чувства неговото присъствие твърде много, така че той да може да бъде винаги готов да достави желаната помощ, но никога не е позволено да бъде пречката между детето и неговия опит.


--
Преводи и легализация от и на английски;
частни уроци по английски, български

Login form

Search

Calendar

«  January 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Our poll

Къде ще прекарате лятото?

Total of answers: 12

Statistics


Total online: 1
Guests: 1
Users: 0